به مناسبت روز درختکاری صورت می گیرد: هر شهردار مدرسه یک درخت
شهرداران مدارس تهران به مناسبت 15 اسفند و روز درختکاری در سطح مناطق 22گانه شهر تهران اقدام به کاشت درخت خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش های شهروندی محمد روشنی با اشاره به اینکه در مذاهب  و فرهنگ های مختلف جهان، درخت و درختکاری به عنوان یک امر پسندیده و نیکو از جایگاه خاصی برخورداراست ، افزود:  دین مقدس اسلام نیز انسان را به کاشت درخت تشویق و ترغیب کرده است و بسیاری از بزرگان ما به این امرمهم اهتمام داشته  و کاشت نهال را ارج می دادند.

مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران حفظ ، با بیان اینکه نگهداری و توسعه  محیط زیست از شاخص‌های اصلی توسعه و یک وظیفه ملی و دینی است ، افزود: کاشت درخت و گسترش فضای سبز در کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی بویژه آلودگی هوا و شادابی و سلامتی جامعه بسیار موثر است.

وی ادامه داد: در کشور ما هر ساله به مناسبت  15 اسفند و روز درختکاری، مردم بویژه ساکنان شهرهای بزرگ با حضور در بوستان ها، جنگل ها و اقصی نقاط شهراقدام به کاشت نهال می کنند تا شهری زیبا و آباد داشته و از مخاطرات زندگی شهری و چالش های زیست محیطی شهرها بکاهند.

به اعتقاد وی ، دانش آموزان و جوانان و نوجوانان بهترین سرمایه انسانی برای آموزش و فرهنگ سازی در حوزه گسترش و نهادینه سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست می باشند به همین منظوردر قالب طرح استقبال از بهار، ادارات آموزش های شهروندی مناطق 22 گانه شهر تهران با همکاری شهرداران 445 مدرسه در محلات 352 گانه تهران ،اقدام به غرص نهال خواهند کرد.

وی در خاتمه با دعوت از تمام شهروندان تهرانی برای پیوستن به جهاد زیست محیطی روزدرختکاری در سرتاسر کشور از شهروندان و دانش اموزان تهرانی خواست تا به این حرکت مهم که با سلامت همه انسانها ارتباط دارد مشارکت کرده و به سهم خود حداقل یک نهال بکارند.