چهارمين دوره جشنواره مشکات زيباسازي برگزيدگان خود را شناخت

مراسم اختتاميه جشنواره مشکات زيباسازي با حضور دکتر ابوالفضل رفيع، مديرکل آموزش‌هاي شهروندي شهرداري تهران، دکتر عيسي عليزاده، مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران، دکتر سید احمد علوی، دبیرجشنواره و معاون اداره کل آموزش های شهروندی ، سيد مجتبي موسوي، معاون فرهنگي و هنرهاي شهري و مديران شهري در  پرديس سينمايي قلهک برگزار شد و برگزيدگان اين جشنواره مورد تقدير و تشکر قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومي سازمان زيباسازي شهر تهران، دکتر ابوالفضل رفيع، مديرکل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران در اختتاميه اين جشنوار با بيان اينکه مشکات تلاش کرده تا بسترهاي مشارکت شهروندي را فراهم کند، گفت: با مشکات تلاش کرده ايم تا شهروندان را در اداره شهر سهيم کنيم.
 او با بيان اينکه مديريت شهري در يک دهه اخير تلاش کرده تا از يک سازمان ارائه دهنده خدمات به شهر، بسترهاي فرهنگي را در شهر فراهم کند، ادامه داد: در اين ميان مشارکت شهروندان در کنار مديريت شهري توانسته اين مهم را بهتر از پيش فراهم کند.
 دکتر رفيع با تاکيد بر اينکه مشارکت شهروندان در اداره شهر در کنار مديريت شهري به معني تضمين حضور آرامش است، افزود: مشارکت نيازمند پيش نيازهاي آموزشي است که از طريق شوراياري ها توانسته ايم اين پيشنيازها را فراهم کنيم و با برگزاري چهار دوره جشنواره مشکات موضوع مشارکت را در ميان شهروندان بسط و گسترش دهيم.
او ضمن تشکر از سازمان زيباسازي بخاطر مشارکت و همراهي در برگزاري چهاردوره متوالي جشنواره مشکات، گفت: شعار جشنواره مشکات " چهار فصل مشارکت" است که سازمان زيباسازي به خوبي با اين شعار همراهي کرده است.
در ادامه اين مراسم، سيد مجتبي موسوي، معاون فرهنگي و هنرهاي شهري با بيان اينکه ارائه يک ميليون اثر در چهارمين دوره جشنواره مشارکت نشان ميدهد که به اهداف تعريف شد در اين طرح رسيده ايم، گفت: مشکات به منظور تشويق شهروندان براي مشارکت در اداره شهر طرح ريزي و اجرا شده است که آمار آثار رسيده در چهارمين دوره و تغيير قابل توجه آن نسبت به دوره هاي قبل نشان ميدهد به هدفي که داشته ايم، رسيده ايم.
او با اشاره به اينکه ارتقاء زندگي شهروندان در يک شهر از راه هاي مختلف صورت مي گيرد، افزود: فرهنگ به عنوان يک زيرساخت اساسي در اين زمينه شناخته مي شودکه رسيدن به آن نشانه بلوغ فکري يک جامعه به حساب مي آيد.
موسوي با تاکيد بر اينکه هر موضوعي که با زندگي بشر مربوط شود، با بحث فرهنگ گره خورده و فرهنگ در آن نقش قابل توجهي دارد، ادامه داد: شهروندان با داشتن شهر مرتب تر و منظم تر مي توانند از کيفيت زندگي بهتري برخوردار باشند البته نبايد فراموش کرد که اين دو اتفاق مهم در شهر قطعا با مشارکت شهروندان به دست مي آيد.
معاون فرهنگي و هنرهاي شهري سازمان زيباسازي شهر تهران با بيان اينکه انتخاب شعار چهارمين دوره جشنواره مشکات نشان دهند اهميت همين موضوع است، گفت: پروژه هاي مختلف سازمان در حوزه هاي مختلف مانند پروژه ساماندهي ميادين، پياده روها، جداره ها، تابلو مغازه ها و نماي ساختمان ها با هدف بهبود فضاي بصري شهر و نظم و ترتيب صورت گرفته است که در همه آنها به سمت مشارکت شهروندان پيش رفته ايم.
او با تاکيد بر اينکه تهران بايد به شهري مناسب براي زندگي شهروندان تبديل شود، گفت: ميزان آثاري که به دبيرخانه رسيده نشان دهنده توجه مردم به اين مقوله مهم است، در اين ميان منطقه 3 بيشترين مشارکت را در اين دوره از جشنواره داشته است که بايد به مردم اين منطقه تبريک گفت.

 در پايان اين مراسم با حضور دکتر ابوالفضل رفيع، مديرکل آموزش‌هاي شهروندي شهرداري تهران، دکتر عيسي عليزاده، مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران، سيد مجتبي موسوي، معاون فرهنگي و هنرهاي شهري لوح ياد بود و تنديس به نفرات برگزيده جشنواره اهدا شد.