ثبت بیش از ده هزار اثر در منطقه 10 در مشکات چهارم

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 10 از ثبت بیش از ده هزار اثر در چهارمین جشنواره آموزشی ترویجی مشکات خبر داد.

به گزارش ستاد خبر ی جشنواره مشکات، علی تیرگر با اعلام این خبر گفت: این آثار از ابتدای زمان جشنواره تا پایان مهلت ارائه آثار در 5 محور و  32 موضوع و 10 قالب ثبت شده است و در طول این مدت اداره آموزش شهروندی با همکاری مدیران سراهای محلات سطح منطقه شهروندان را به طور مستمر با بایدها و نبایدهای فرهنگ شهروندی با توجه به موضوعات 32 گانه چهارمین جشنواره آموزشی و ترویجی مشکات به خوبی آشنا کرده اند.

وی با اشاره به تفکیک آمار آثار ثبت شده بر اساس محورها در جشنواره چهارم ادامه داد: آثار ثبت شده شهروندان منطقه در چهارمین جشنواره مشکات در محور مشکات زیست شهری به دو هزار و 738، در محور حمل و نقل و ترافیک به دو هزار و 844، در محور ایمنی شهری به 665، در محور سیما و هویت شهری به 536 و در محور حقوق و تکالیف شهروندی به دو هزار 394 اثر رسید.


تیرگر افزود: پس از اتمام مهلت جمع آوری و ثبت آثار مرحله آمایش و انتخاب هم زمان در سرای محلات نواحی آغاز شد و پس از تحویل آثار فیزیکی و الکترونیکی به تفکیک بر اساس سازمان و قالب به داوران، آثاری که از قابلیت داوری بر اساس دو شاخص رعایت ضوابط شرکت در جشنواره و مرتبط بودن با موضوعات جشنواره برخوردار نبودند به صاحبان آثار برگردانده شد و آثار برجسته به مرحله بالاتر داوری راه یافتند و پس از دسته بندی مجدد به دبیرخانه منطقه ای ارسال شد.

وی با اشاره به برخی اقدامات مهم در مشکات چهار خاطرنشان کرد: اداره آموزش شهروندی شهرداری منطقه با همکاری نواحی سه گانه  کودکان و مادران عضو کانون های کودک را با موضوعات جشنواره مشکات آشنا کرده و در برنامه های آموزشی که در کانون کودک در سراهای محلات برگزار شد سبک درست زندگی ایرانی و اسلامی و استفاده درست از منابع طبیعی برای مادران و کودکان در دوره های آموزشی بصورت  جداگانه بیان شد. همچنین مسئولین خانه های  آموزش شهروندی با حضور مکرر در میادین میوه و تره بار به معرفی جشنواره پرداختند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 10 در پایان با تشکر از همکاری و مشارکت فعال مسئولین خانه های یازده گانه سرای محلات  در جشنواره مشکات منطقه گفت: مدیران محلات منطقه با همراه کردن مسئولین خانه های یازده گانه جشنواره مشکات را به خوبی اجرا کردند که این همدلی و همراهی مسئولین خانه ها در سراهای محلات بیان گر اهمیت و ضرورت اجرای آموزش های شهروندی برای داشتن شهر و شهروند مناسب هم است و امیدوارم در سال های آتی حضوری فعال تر و مؤثرتر در جشنواره مشکات داشته باشیم.