گزارش تصویری/تقدیر از فعالان مشکات موضوع ترافیک در منطقه 14

در حاشیه بازدید امروز سید احمد علوی، دبیر جشنواره مشکات از روند داوری نهایی چهارمین جشنواره مشکات در منطقه 14 شهرداری تهران به عنوان دبیرخانه موضوعی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از فعالان مشکات چهارم در موضوع ترافیک با حضور سید محمد مهدی میرزایی قمی، معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و محمد خردمند، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 14 تجلیل شد.