گزارش تصویری/جلسه هماهنگی داوری نهایی چهارمین جشنواره مشکات

در نشستی با حضور دبیر جشنواره مشکات و دبیران ستادهای تخصصی، فرآیند و ضوابط داوری نهایی آثار راه یافته از مرحله داوری موضوعی و انتخاب آثار برگزیده شهر تهران در چهارمین جشنواره مشکات تشریح شد و هماهنگی های لازم در این زمینه به عمل آمد.