داوری نهایی جشنواره مشکات از هفته آینده آغاز می شود

در نشستی با حضور دبیر جشنواره مشکات و دبیران ستادهای تخصصی، فرآیند و ضوابط داوری نهایی آثار راه یافته از مرحله داوری موضوعی و انتخاب آثار برگزیده شهر تهران در چهارمین جشنواره مشکات تشریح شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره مشکات، در این جلسه دبیر جشنواره با اعلام آغاز آخرین مرحله داوری جشنواره از روز شنبه گفت: آثار برگزیده از مرحله داوری موضوعی که حداقل امتیاز 70 را کسب کرده اند در این مرحله، در ستادهای تخصصی مجدداً مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند و رتبه های اول، دوم و سوم شهر تهران و برگزیدگان منطقه ای انتخاب می شوند.

سید احمد علوی با تقدیر و تشکر از دست اندرکاران اجرای خوب و منظم داوری موضوعی ادامه داد: آثاری که بر اساس رأی هیئت داوران مرحله داوری نهایی، بالاترین امتیاز را در میان دیگر آثاری که حد نصاب امتیاز را برخوردارند، کسب کرده باشند شامل رتبه های اول، دوم و سوم هر یک از سازمان ها در هر یک از قالب های جشنواره خواهند بود.

وی افزود: امتیاز هر اثر مجموع امتیازات ثبت شده توسط دو داور است که از0 تا 100 بوده و اثری که امتیاز 70 تا 100 را کسب کنند رتبه سوم، 80 تا 100 رتبه دوم و اثری که امتیاز 90 تا 100 را بدست آورد حائز رتبه اول در شهر تهران خواهد شد.

علوی با اشاره به انتخاب آثار منتخب منطقه خاطرنشان کرد: آثار مرتبط با سازمان ها و موضوعات جشنواره در قالب های ارائه شده که پس از ارزیابی و امتیازدهی در مرحله داوری نهایی، حائز امتیاز حداقل 50 در این مرحله از داوری شده اند، پس از تعیین آثار منتخب شهر تهران توسط سامانه جشنواره به عنوان آثار منتخب مناطق تعیین می شوند.


معاون برنامه ریزی و توسعه آموزش های شهروندی یادآور شد: مسئولیت اجرای مرحله داوری نهایی آثار بر عهده ستادهای تخصصی جشنواره مستقر در سازمان های مدیریت شهری همکار این جشنواره است که دریافت، طبقه بندی، نگهداری و صیانت از آثار منتخب مرحله داوری موضوعی، تأمین فضا و امکانات مورد نیاز، تأمین نیروی انسانی و مدیریت و نظارت بر فرآیند داوری شامل پذیرش داوران، فعالیت داوران در حین بررسی و تعیین امتیاز آثار، ثبت امتیارات داوری در سامانه، تعیین برگزیدگان و تدوین بیانیه هیأت داوران جشنواره از جمله وظایف ستادهای تخصصی در اجرای این مرحله از جشنواره مشکات است.

احمد علوی با بیان نحوه داوری آثار اذعان داشت: هر یک از آثار راه یافته به مرحله داوری نهایی توسط دو داور مورد بررسی قرار می گیرد که داور اول عضو هیئت داوران ستاد تخصصی و داور دوم از اعضای هیئت داوران ستاد مرکزی جشنواره انتخاب می شود و به منظور هماهنگی داوران، بررسی آثار توسط دو داور به صورت هم زمان و در محل ستاد انجام خواهد شد و داوران آثار را بر اساس شاخص های آموزشی و تخصصی و شاخص های هنری و رسانه ای امتیاز بندی می کنند. ترکیب هیأت داوران نیز پس از هماهنگی کمیته داوران با ستادهای تخصصی از سوی اداره کل آموزش شهروندی به ستادهای تخصصی ابلاغ شده است همچنین سازماندهی داوران از سوی ستاد مرکزی جشنواره و زمان بندی حضور آن ها در هر یک از ستادها از سوی کمیته داوران ابلاغ شده است.

وی با بیان اهمیت نظارت بر روند داوری آثار در ستادهای تخصصی اظهار داشت: با توجه به اهمیت اجرای دقیق مرحله داوری نهایی، از زمان آغاز کار داوری تا پایان آن نماینده ای از سوی دبیر جشنواره در هر یک از ستادهای تخصصی استقرار و از نزدیک بر روند اجرای داوری آثار نظارت خواهد داشت. تأیید گزارش ها و فهرست برگزیدگان شهر تهران در هر یک از سازمان ها بر عهده این نماینده خواهد بود.

دبیر جشنواره مشکات در پایان بر آمادگی های ستادهای تخصصی برای اجرای مرحله داوری نهایی، طبقه بندی و تفکیک آثار و نگهداری سوابق و صیانت از آثار راه یافته به مرحله داوری نهایی از طریق تهیه فایل الکترونیک تأکید کرد.

بنا بر این گزارش در نشست هماهنگی داوری نهایی آثار شهروندان جشنواره مشکات، رضا گودرزی مسئول دبیرخانه مرکزی جشنواره مشکات به تشریح کامل شیوه نامه داوری نهایی پرداخت و یوسف سیف زاد مسئول کمیته داوری جشنواره مشکات به معرفی داوران و زمان بندی حضور آن ها در ستادهای تخصصی و نکات مهم و لازم اشاره کرد و دبیران تخصصی سازمان ها نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای اجرای بهتر این مرحله بیان کردند.